Ülkemizde yaşlı ve bakımevi niteliğindeki kuruluşların en köklüsü olan Darülacezenin sağlık ve destek hizmetleri grubumuz  tarafından 2009-2010 yıllarında yürütülmüştür.

1895 yılında Sultan II. Abdülhamit Han tarafından kurulan merkez, açıldığı günden bugüne 30.000’i çocuk  olmak üzere toplam  100.000 kişiye Şefkat Yuvası olmuştur. Halen 650’ye yakın sakini kuruluş felsefesinden ödün vermeden barındıran Darülaceze; din, dil, ırk, cinsiyet ve mezhep farkı gözetmeksizin, cami, kilise ve  havrasıyla dünyada eşi benzeri olmayan bir hayır kuruluşu  olmaya devam etmektedir.

Uzun yıllardır, varlık nedeni hiç değişmeden büyük bir manevi güçle çalışan bu dinamik kurum, bağışçıları, gönüllüleri,  çalışanları ve acezeleri ile büyük bir ailedir.

Bu büyük ailenin bir parçası olarak hizmet sunmuş olmak bizim için büyük bir mutluluktur.

Tasarım @ www.guzel-sanatlar.net